Onze open ruimte wordt altijd maar kleiner. Als iedereen in de open ruimte wil blijven bouwen, is die binnen de kortste keren helemaal op. Minder plaats dus om te spelen, ontspannen, voor natuur of om lekker buiten te sporten. We moeten dus verstandig omspringen met de ruimte die ons nog rest. De film Plannen voor Plaats toont hoe dat kan.

Mensen nemen te veel plaats in

Bouwmeester Leo Van Broeck heeft maar één boodschap: wij mensen nemen te veel plaats in.
Onze open ruimte staat onder druk door onze energie- en voedselproductie, door de industrie, bewoning, transport en allerlei vormen van grond- en vastgoedspeculatie. Tegelijk zorgen die ook voor de klimaat- en de energiecrisis.

We moeten anders gaan nadenken over wonen en bouwen, over ontwikkeling en mobiliteit. Alleen zo kunnen we binnenkort onze klimaat- en energiedoelstellingen halen, een toekomst bieden voor volgende generaties en de biodiversiteit vrijwaren.

Dat hoeft niet te leiden tot bezuiniging, versobering of verlies. ‘Plannen voor plaats’ pleit voor

  • compacter bouwen
  • de versterking van stads- en dorpskernen
  • slim omgaan met erfgoed, en
  • de creatie van open ruimte.

Dat zijn de sleutels voor een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving.